Pohrebné služby

Pohrebná služba NANTE Zvolen, zabezpečuje komplexné pohrebné a kremačné služby. Pre objednávateľa pohrebu to znamená, že zabezpečíme všetko, čo je potrebné pre dôstojnú poslednú rozlúčku. Všetko vybavíte na jednom mieste, v prevádzke na Kuzmányho nábreží 36 vo Zvolene.
Špeciálne pohrebné vozidlo

Vybrané služby, ktoré zabezpečujeme:

1. Prevozy zosnulých špeciálnym pohrebným vozidlom v SR a EÚ
2. Uloženie zosnulého do špeciálneho chladiaceho alebo mraziaceho zariadenia do času poslednej rozlúčky
3. Obliekanie a úprava zosnulých (oholenie tváre, jemný make-up)
4. Výkop hrobu (vrátane odkrytia a zakrytia betónovej či mramorovej platne)
5. Kompletné zabezpečenie poslednej rozlúčky - prenesenie a uzavretie rakvy, rečník, sprievod...
6. Vklad urny po spopoľnení do hrobu
7. Vybavenie matriky - úmrtného listu
8. V prípade potreby vybavenie povolenia na pochovanie
9. Výroba smútočných oznámení / parte (na výber z cca 30 druhov)
10. Exhumácie, pričom zabezpečíme všetky povolenia vyplývajúce zo zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve

Zabezpečujeme aj predaj rakiev, smútočných vencov, kytíc, ikebán a smútočných doplnkov.