Galéria, fotky Pohrebnej služby NANTE:

Nový cintorín vo Zvolene
Pohrebný obrad - prenášanie rakvy nad hrob
Pohrebné vozidlo na cintoríne v Očovej
Upravený hrob po pohrebe
Hrobová jama na novom cintoríne vo Zvolene
Hrobová jama so saténovou výstielkou
Upravený hrob po pohrebe
Vykopaný hrob so saténovou výstieľkou
Pohrebné vozidlo pohrebníctva NANTE Zvolen
Výkop hrobovej jamy - pohrebníctvo Zvolen
Výkop hrobu
Úprava hrobu po pohrebe
Uložená kvetinová výzdoba po smútočnom obrade
Umývanie pomníka pracovníkom pohrebníctva
Prevádzka Pohrebnej služby NANTE vo Zvolene
Saténová výstielka hrobovej jamy
Zložená mramorová platňa pred výkopom hrobu
Výkop hrobu - pred pochovaním
Úprava pomníka po smútočnom obrade
Hrobová jama
Výkop prehĺbeného hrobu - cintorín Zvolen
Výkop prehĺbenej jamy
Výkop prehĺbeného hrobu pohrebnou službou nante
Výkop prehĺbenej jamy
Úprava okolia hrobu po pohrebe
Cintorín Očová
Cintorín Očová - pohreb
Upravené hrobové miesto po pohrebe
Miesto pripravené na uloženie zosnulého
Pohrebná služba Zvolen
Pohrebníctvo Zvolen
Pohrebná služba NANTE
Výkop prehĺbenej jamy
Pohrebníctvo Zvolen
Pohrebníctvo Zvolen
Pohrebníctvo Zvolen
Pohrebníctvo Zvolen
Pohrebníctvo Zvolen
Pohrebníctvo Zvolen