Ako postupovať v prípade úmrtia

Pri úmrtí blízkej osoby Vám odporúčame použiť nasledovný postup:

Ak úmrtie nastalo doma:

1. Zavolajte záchrannú službu, tel. číslo: 112, 155
2. Privolaný lekár vykoná obhliadku zosnulého, vystaví "List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí"
3. Zavolajte na NONSTOP službu Pohrebnej služby NANTE Zvolen, tel. č.: 0911 469 720, 0917 153 396
4. Prichystajte si občiansky preukaz zosnulého, Listy o prehliadke mŕtveho, oblečenie pre zosnulého, v ktorom bude pochovaný
5. Pohrebníctvo NANTE Zvolen zabezpečí prevoz zosnulého do chladiaceho prípadne mraziaceho zariadenia
6. Následne bude potrebné prísť na prevádzku Pohrebnej služby NANTE, aby ste si dohodli ostatné formality (výber rakvy, dátum, čas, miesto pohrebu a pod.)

Úmrtie, ktoré nastalo v nemocnici, v domove sociálnych služieb:

1. Budete kontaktovaný personálom daného zariadenia, ktorý Vám poskytne informácie o úmrtí
2. Zavolajte na NONSTOP službu Pohrebníctva NANTE Zvolen, tel. č.: 0911 469 720, 0917 153 396 alebo sa osobne dostavte do prevádzky Pohrebnej služby NANTE na Kuzmányho nábreží 36 vo Zvolene (prevádzka funguje nepretržite - NONSTOP)
3. Prichystajte občiansky preukaz zosnulého (pokiaľ ho máte k dispozícii) a oblečenie pre zosnulého, v ktorom bude pochovaný

Úmrtie, ktoré nastalo pri dopravnej nehode, v lese, na ulici - úmrtie za neznámych okolností:

1. Budete kontaktovaný vyšetrovateľom policajného zboru, ktorý Vám poskytne všetky potrebné informácie
2. Prevoz zosnulého na pitvu zabezpečí policajný zbor, ktorý aj uhradí náklady spojené s prevozom zosnulého
3. Zavolajte na NONSTOP službu Pohrebnej služby NANTE Zvolen, tel. č.: 0911 469 720, 0917 153 396, prípadne sa osobne dostavte do prevádzky Pohrebnej služby NANTE na Kuzmányho nábreží 36 vo Zvolene (prevádzka funguje nepretržite - NONSTOP)

Vybavenie smútočného obradu pre zosnulého:

Pracovníci Pohrebnej služby NANTE sú Vám k dispozícii NONSTOP na prevázke, ktorá sa nachádza na Kuzmányho nábreží 36 vo Zvolene. V prípade, že zabezpečujete pohreb pre svojho blízkeho, je potrebné, aby ste sa dostavili do našej prevádzky, kde sa s Vami dohodnú ďalšie podrobnosti smútočného obradu (cirkevný alebo civilný obrad, miesto,dátum a čas obradu.), vyberiete rakvu, v ktorej bude zosnulý pochovaný, kvetinovú výzdobu, parte a ostatné náležitosti. Prineste si so sebou Váš občiansky preukaz, občiansky preukaz zosnulého a oblečenie pre zosnulého, v ktorom bude pochovaný. Pracovníci Pohrebnej služby NANTE Vám zabezpečia vystavenie úmrtného listu a taktiež žiadosť o príspevok na pohreb, prípadne ostatných dokladov potrebných na pochovanie. Tieto dokumenty Vám budú odovzdané pracovníkom Pohrebnej služby NANTE pred pohrebým obradom, prípadne podľa dohody.